Glöm ej:

*Idkort eller pass

*Svenska kontanter tas ej emot på båten, Euro går bra

*Uttagsautomat för Euro finns i terminalen

*I Siljas kassor kan man köpa shipmoney för svenska kontanter

som gäller på båten


Busstider-info