Glöm ej:

*Idkort eller pass

*Svenska kontanter tas ej emot på båten, Euro går bra

*Uttagsautomat för Euro finns i terminalen

*I Siljas kassor kan man köpa shipmoney för svenska kontanter

  som gäller på båten

19-21 september 2022 är det dags!

Häng me på Party-Kryssningen för dig med funktionsvariation. 


VÅRA PARTNERS

Mads Clausen